Bezoek van S3 aan Micropia en Artis op 12 november


Op 12 november heeft de complete jaargang S3 een bezoek gebracht aan Micropia en aansluitend Artis. Dit bezoek maakte onderdeel uit van het onderdeel micro-organismen van het vak praktische wetenschappen (integrated science).

Na een rustige busrit hebben de leerlingen zich onder begeleiding van de docenten Mr Ramp, Ms Meijer, Ms Feuillade en Ms van de Gevel en de science lab technician Mr R Rientsma een ochtend beziggehouden met een interactieve speurtocht in Micropia.

Na deze educatieve ochtend mochten ze zich in de middag ontspannen in de naastgelegen dierentuin Artis.

Zonder een wanklank verzamelden de leerlingen zich weer bij de bus waarna ze voldaan terugkeerden op school.