Openbare aanbesteding terrein- en tuinonderhoud


De Europese School wenst een contract af te sluiten voor het terrein- en tuinonderhoud voor een periode van 4 jaren met ingang van 1 oktober 2016.

Belangstellende bedrijven (geregistreerd hoveniersbedrijf) dienen uiterlijk 18 augustus een verzoek tot deelname in te zenden aan de Europese School Bergen, e-mail: els.de-vries@eursc.eu

Offertes dienen uiterlijk op 9 september 2016 ingeleverd te zijn.