Marchés publics


 1. Openbare aanbesteding touchscreens klaslokalen Europese School Bergen – REF 2018/02

  De Europese School wenst een contract af te sluiten voor de aankoop van touchscreens voor de leslokalen van de Europese School Bergen.
  Belangstellende bedrijven met aantoonbare kennis en ervaring in de levering van touchscreens voor het onderwijs (gelieve tenminste 3 referenties inzake leveringen aan scholen mee te zenden) dienen uiterlijk 20 oktober 2018 een verzoek tot deelname en de ingevulde verklaring van eer uitsluitingscriteria in te zenden aan de Europese School Bergen, e-mail: BER-info@eursc.eu .

  Offertes dienen uiterlijk op 14 november ingeleverd te zijn.

  Bijlagen:

  1. Uitnodiging tot indiening verzoek tot deelname
  2. Bestek
  3. Model bestelbon
  4. Verklaring op eer uitsluitingscriteria
  5. General conditions

   

  Openbare aanbesteding meubilair klaslokalen Europese School Bergen – REF 2018/01

  De Europese School wenst een contract af te sluiten voor de aankoop van klassenmeubilair voor met name de leslokalen van de lagere school (groep 3 t/m 7).
  Belangstellende bedrijven met aantoonbare kennis en ervaring in de levering van klassenmeubilair voor het onderwijs (gelieve tenminste 3 referenties inzake leveringen aan scholen mee te zenden) dienen uiterlijk 20 oktober 2018 een verzoek tot deelname en de ingevulde verklaring van eer uitsluitingscriteria in te zenden aan de Europese School Bergen, e-mail: BER-info@eursc.eu .

  Offertes dienen uiterlijk op 13 november ingeleverd te zijn.

  Bijlagen:

  1. Uitnodiging tot indiening verzoek tot deelname
  2. Bestek
  3. Model leveringscontract
  4. Verklaring op eer uitsluitingscriteria