Het Voedingsbeleid van de Europese School Bergen


De Europese School Bergen (ESB) heeft een omgeving waarin gezond eten toegankelijk is en steeds toegankelijker wordt omdat dit bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling en levensstijl van onze leerlingen. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en gezond kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
Onze kantinecateraar, Luna Rossa Catering, voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Schoolkantine.
● Binnen alle aangeboden productgroepen (dranken, brood etc.) biedt de kantine minstens een betere keuze aan.
Dit geldt niet alleen voor het uitgestalde aanbod maar ook voor het aanbod in de automaten.
● De kantine legt op de opvallende plaatsen alleen betere keuzes.
● In de kantine hangen posters over de schijf van vijf en wat er aangeboden wordt in de kantine.
● De kantine stimuleert het drinken van water. In onze gezonde schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Ook bieden wij kannen met water.
Luna Rossa catering ontving een Gezonde Kantine schaal in 2015 en gaat voor een Zilveren of Gouden Kantine schaal in 2018.
De ESB werkt structureel aan een gezonde schoolkantine.
Samen met onze cateraar hebben wij afgesproken dat het aanbod in de kantine de Gezondere Schoolkantine Richtlijnen moeten volgen.
Energiedranken zijn op school niet toegestaan en worden ook niet verkocht.