Middelbare school (mob)


Een bericht van de adjunct-directeur

ulvi1Mijn naam is Ulvi Soomlais en ik kom uit Estland. Ik werk sinds september 2013 op de Europese School Bergen.

Deze internationale school en de hele buurt, verschillen enorm van waar ik vandaan kom. Een spannende leeromgeving, met elke dag weer nieuwe uitdagingen.

Om hier op de middelbare school te werken ervaar ik als een stimulerende en boeiende culturele leerervaring, net als mijn collega’s. Ik zou het niet alleen kunnen.

Ik heb pedagogische medewerkers die het werk van de bovenbouw ondersteunen door de schooldag in te plannen.

We hebben een geweldig team van docenten, maar ook enthousiaste en getalenteerde leerlingen. Ik wou dat ik zelf de kans had gehad om naar zo’n school te gaan!

Informatie over de middelbare school

Ga voor meer informatie over de programma’s van de Europese School Bergen, en alle Europese Scholen, naar www.eursc.eu en klik op “Studies and Certificates”.

Alle programma’s worden goedkeurd door de Raad van Bestuur van de Europese Scholen, die bestaat uit vertegenwoordigers van de 28 EU-lidstaat delegaties.

De schooldag

School begint elke dag om 9:00 uur en eindigt om 16:25.

De schoolweek is van maandag tot en met vrijdag. Jongere leerlingen kiezen vaak voor één vrije middag per week, meestal op vrijdag.

Afhankelijk van de groep en de gekozen opties, volgen leerlingen minimaal 31 en maximaal 35 lessen per week.

Nog meer dan op een typische middelbare school, genieten leerlingen van ESB van echt internationaal, Europees gericht onderwijs.

Een schooldag ziet er als volgt uit:

Start Periode Start Periode
09:00-09:45 1 12:30-13:15 5
09:50-10:35 2 13:15-14:00 Lunch (6)
10:40-11:25 3 14:00-14:45 7
11:25-11:40 Korte pauze 14:50-15:35 8
11:40-12:25 4 15:40-16:25 9
DBH5374-e1470154550356

S1 tot S3 – de onderbouw van de middelbare school

De meeste vakken worden gegeven in de taal van de sectie.Kunst, muziek en sport worden gegeven in “open” taalgroepen, zodat de taalafdelingen worden gemengd.

Leerlingen krijgen ook de kans om te integreren met andere afdelingen tijdens Taal 2 lessen.

  • In S1 beginnen de leerlingen met hun Taal 3 (keuze tussen Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans).
  • In S2, kunnen ze Latijn kiezen, en in S3, IT.
  • In de S3 volgen leerlingen Human Sciences (Geschiedenis en Aardrijkskunde) en Religion / Ethics voor het eerst in hun tweede taal.

S4-S5 – de middenbouw van de middelbare school

In S4 kunnen leerlingen kiezen uit een breder scala aan opties.

De eerste belangrijke keuze is of je wiskunde kiest als basisvak (4-periodes) of gevorderd (6-periodes). Dit is een belangrijk besluit en leerlingen en ouders moeten zich laten adviseren door de leraren voordat ze kiezen.

Andere keuzes gaan over een eventuele vierde taal, Economie of het doorgaan met kunst, muziek, latijn of IT.

S6-S7 – In aanloop van het Europese Baccalaureaat

In S5 leggen de leerlingen hun keuzes vast voor het Europese Baccalaureaat, een tweejarig programma. Naast verplichte vakken hebben zij een breed scala aan keuzes.

Hierdoor kan de leerling een “pakket” samenstellen dat hem of haar zal voorbereiden op het hoger onderwijs.

De cijfers voor het Baccalaureaat bestaan voor 50% uit cijfers van schoolonderzoeken en toetsen uit het laatste jaar S7. De andere helft van de punten komt voort uit schriftelijke examens in vijf vakken (Taal 1, Taal 2, Wiskunde en twee keuzevakken) en mondelinge examens in drie vakken, op basis van de twee laatste schooljaren.

Opties en groepsgrootte

Met alle aangeboden opties tijdens de middelbare schooljaren, hanteren we een minimale groepsgrootte van zeven leerlingen.

In S6 en S7 geldt er een minimum van 5 leerlingen voor de 4-periodeopties.

Afhankelijk van het vak en het niveau, is het soms mogelijk om een groep op te zetten met een kleiner aantal leerlingen en soms worden groepen gecombineerd met een andere jaargroep.

Talen

Taal 1

Een basisprincipe van de Europese scholen is onderwijs in de moedertaal, oftewel dominante taal. Normaalgesproken is dit de taal van de sectie waar de leerling is ingeschreven, tenzij een leerling recht heeft op moedertaalonderwijs omdat een ouder werkt voor de Europese Commissie (Categorie I) of omdat de leerling beschikt over een categorie II contract. Taal 1 is de hele middelbare school verplicht en is een van de vakken voor het Europese baccalaureaat.

Taal 2

Taal 2 is een van de werktalen van de Europese Unie (Engels, Frans of Duits) en moet verschillen van Taal 1. Normaal gesproken wordt hier met 6 jaar op de basisschool mee begonnen.

Voor nieuwe leerlingen die instromen op de middelbare school is het soms moeilijk om het niveau bij te benen in de tweede taal, omdat ze niet altijd een tweede taal beheersen op het niveau van de school.In dat geval wordt er extra ondersteuning gegeven.

Vanaf S3 beginnen leerlingen met Human Sciences in de tweede taal.

Taal 3 en 4

Taal 3 start in S1 op beginners niveau en is een verplicht vak tot het einde van de S5.

Leerlingen kunnen momenteel kiezen uit

  • Duits,
  • Engels,
  • Frans,
  • Nederlands,
  • Italiaans
  • en Spaans.

Afhankelijk van de groepsgrootte in de S6 en S7 en de vraag, kunnen deze groepen blijven tot het Europese Baccalaureaat.

Taal 4 is een optie in S4 voor beginners en kan worden gevolgd tot het Europese Baccalaureaat.

Latijn

Latijn kan worden gekozen in S2 als keuzevak en kan de hele school worden doorlopen.

Aan het eind van de S5 doen leerlingen een speciaal “Latinum Europaeum” examen. Dit is met name interessant voor bepaalde universiteiten in Europa.

Informatica (IT)

De school is goed geautomatiseerd, elke klas beschikt ten minste over een computer en een beamer / projector.

De meeste klassen hebben Smartboards die veel gebruikt worden door de leraren.

Er zijn twee volledig ingerichte computerlokalen en een kleiner lokaal, dat ook wordt gebruikt voor het leren op afstand. Het draadloos netwerk is snel en efficiënt, in de hele school kan men inloggen.

IT maakt deel uit van het onderwijs en leerlingvolgsystemen en leraren zijn innovatief in hun gebruik van ICT in de klas.

Extra ondersteuning

Voor kinderen die extra hulp bij bijvoorbeeld taal integratie of wiskunde nodig hebben,

is er ondersteuning beschikbaar, in kleine groepen na schooltijd.

De drie vormen van ondersteuning staan bekend als algemene, medium en intensieve begeleiding

Bibliotheek en Media Center

Op de middelbare school is er een bibliotheek en media center met een fulltime bibliothecaris.

Leerlingen kunnen er veel boeken in verschillende talen lenen.

Europees Baccalaureaat examens

Leerlingen worden voortduren geëvalueerd, in een combinatie van formatieve- en summatieve evaluatie.

Naarmate de schoolcarrière vordert, wordt de beoordelingsprocedure strenger.

Met ingang van S4, krijgen de leerlingen twee soorten cijfers – een voor schoolwerk en één voor toetsen of examens (bekend als A en B cijfers).

Voortgezet onderwijs en beroepenkeuzes

De aanmeldingsprocedure voor de juiste opleidingen en universiteiten is een complexe taak.

We hebben teams beschikbaar die helpen bij beroepen keuzes op alle taalafdelingen.

Zij bieden hulp, ondersteuning en referenties bij het aanmelden op universiteiten en hogescholen.

Meerdaagse excursies en uitstapjes

Er zijn regelmatig excursies.

Ze richten zich of op een bepaald vak, of ze zijn multi-disciplinair

Evenementen en projecten

De school is zeer betrokken bij alle activiteiten die worden georganiseerd door de Europese scholen.

Hierdoor kunnen onze leerlingen deelnemen aan grotere evenementen die door de hele Europese Unie plaatsvinden.

Tijdens het schooljaar zijn er ook andere evenementen en projecten op school en in de omgeving.

Extra-curriculaire activiteiten

In aanvulling op de reguliere school evenementen worden er ook musicals, toneelstukken, wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd op school, inclusief studiereizen en uitstapjes.

De Oudervereniging verzorgt de extra-curriculaire activiteiten voor de middelbare scholieren en elk jaar wordt er een lijst van activiteiten gepubliceerd, die variëren van IT tot sportieve activiteiten.

Leerlingen participatie

Leerlingen worden aangemoedigd om een actieve rol te spelen in alle aspecten van het schoolleven.

Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger en de leerlingencommissie houdt aan het begin van elk schooljaar een verkiezing om de voorzitter en vicevoorzitter te kiezen.

Leerlingen krijgen de kans om mee te praten over het schoolbeleid en zij mogen deelnemen aan bijeenkomsten zoals het dagelijks van Bestuur, – van School Advies Raad en het Overlegorgaan voor de Middelbare School.

Enregistrer