Openbare aanbestedingen


Openbare aanbesteding touchscreens/digiborden klaslokalen Europese School Bergen – REF 2019/01

De Europese School wenst een contract af te sluiten voor de aankoop van touchscreens in 2019 en 2020 voor de leslokalen van de Europese School Bergen.

Belangstellende bedrijven met aantoonbare kennis en ervaring in de levering van touchscreens voor het onderwijs (gelieve tenminste 3 referenties inzake leveringen aan scholen mee te zenden) dienen uiterlijk 1 november 2019 een verzoek tot deelname en de ingevulde verklaring eer uitsluitingscriteria in te zenden aan de Europese School Bergen, e-mail: BER-info@eursc.eu . 

Offertes dienen uiterlijk op 21 november 2019 ingeleverd te zijn.

 

Bijlagen:

  1. Bestek
  2. Uitnodiging tot indiening verzoek tot deelname
  3. Concept overeenkomst
  4. Verklaring inzake naleving uitsluitingscriteria