Veel gestelde vragen


Onze docenten komen uit alle delen van Europa – onze moedertaaldocenten zijn allemaal ‘native speakers’. Omdat we 17 moedertalen hebben op school, zorgt dit voor veel diversiteit.

Er zijn veel leerzame uitstapjes van een dag op allerlei gebieden. Soms in de buurt – dat doen we dan lopend – maar we bezoeken ook met regelmaat musea in Amsterdam, toneelstukken of concerten en we werken ook vaak samen met leerlingen van andere scholen. Er zijn ook langere reizen zowel in Nederland als naar het buitenland. De school neemt tevens deel aan de internationale evenementen op het gebied van talen, wetenschappen en sport, die worden georganiseerd door de Europese scholen.

Tijdens de muzieklessen maken leerlingen kennis met verschillende instrumenten. Hoewel de meeste leerlingen al muzieklessen volgen buiten de school, bestaan er ook mogelijkheden om een instrument te leren spelen via het buitenschoolse activiteitenprogramma van de Oudervereniging.

Er worden musicals en toneelstukken opgevoerd op school. Zowel binnen als buiten de school nemen leerlingen deel aan interessante kunst- en designprojecten. Er wordt ook veel gesport, met de mogelijkheid om voor Advanced Sport te kiezen in de laatste twee jaar. Buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd door de Oudervereniging.

Wiskunde wordt onderwezen op een hoog niveau. Als gevolg van onze samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Petten, is onze focus op bètavakken sterk en zijn de wetenschappelijke vakken erg populair op de school. Voor het Baccalaureaat zijn de drie bètavakken zeer geliefde opties.

De meest populaire Taal 2 is Engels op een zeer hoog niveau. Voor Frans en Duits hangt het soms af van de voorkennis van de leerlingen, maar ze zullen allemaal een hoog niveau moeten hebben tegen de tijd dat ze examen moeten doen. Verwacht wordt dat de leerlingen C1 en C2 niveaus halen tegen de tijd dat ze de school verlaten.

Dat kan. We doen er alles aan om nieuwe leerlingen te laten integreren en omdat veel van onze gezinnen zeer mobiel zijn, kunnen we flexibel zijn op het gebied van start- en verlatingsdata.

Er zijn mogelijkheden voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, of die nieuw zijn en niet alle vereiste talenkennis hebben. Leerlingen worden geëvalueerd aan het begin van het schooljaar. Leerlingen die een intensievere begeleiding nodig hebben volgen een andere procedure.

Dit beslist de directeur. In de praktijk kan er geswitcht worden, maar dan moet er wel een gegronde reden voor zijn. Hierbij laten we altijd het belang van de leerling het zwaarst tellen.

Sommige kinderen blijven hun hele schooltijd, anderen een aantal jaren, afhankelijk van het werk van de ouders. Nieuwe leerlingen zijn snel gewend op onze school.

Ongeveer 50% van onze leerlingen wonen in Bergen, Alkmaar en omstreken. Anderen wonen verder weg in dorpen en steden in de regio en ongeveer 20% reizen vanuit de regio Amsterdam. Veel van de lokale leerlingen komen op de fiets. Er zijn minibus- en taxidiensten voor leerlingen die verder weg wonen. De school is ook bereikbaar per openbaar vervoer.

De school staat open voor Nederlandse leerlingen. Echter een aanvraag voor toelating moet via de school bij het Ministerie voor Onderwijs ingediend worden. Ongeveer 30% van onze leerlingen heeft de Nederlandse nationaliteit. Deze kinderen zijn in het buitenland opgegroeid, ze hebben een Nederlandse ouder of ze wonen in buurt. Voor Nederlandse leerlingen heeft de school het VWO-niveau.

Leerlingen beginnen op de kleuterschool met 4 jaar, de basisschool vanaf 6 jaar en de middelbare school met 11 jaar. Het Baccalaureat examen wordt afgenomen op de leeftijd van 18-19 jaar. Jongere kinderen (2-4 jaar) gaan naar “Little Europe”, de crèche.

Onze leerlingen kunnen op elk moment en op het juiste niveau terugkeren naar het nationale onderwijssysteem – dit wordt zelfs gegarandeerd door onze officiële gelijkwaardigheidstabel. Onze leerlingen verlaten de school met de vaardigheden die nodig zijn voor het nationale systeem, maar ze beschikken ook over een hoge talenkennis.

De meeste van onze leerlingen gaan naar het voortgezet onderwijs – veelal in het Verenigd Koninkrijk – waar het veel van hen lukt om aan topuniversiteiten te studeren. Een aantal gaan ook naar Nederlandse universiteiten. Sommigen gaan in hun eigen land verder studeren en anderen in de Verenigde Staten of andere landen.

Het EB en ons onderwijs worden in de hele Europese Unie gezien als gelijkwaardig aan het nationale systeem. Hierdoor kunnen leerlingen gemakkelijk tijdens elke fase van hun opleiding in- en uitstromen.

Het EB is uniek voor de Europese scholen en kan in verschillende talen worden afgenomen. Er zijn overeenkomsten met het IB, maar het IB richt zich veel meer op vakken in het Engels. Het IB biedt niet dezelfde diversiteit aan lessen in de moedertaal of ander Europese talen. Op de ESB bieden wij onderwijs in het Engels, Frans en Nederlands.

Het EB is het eindexamen diploma van de Europese scholen en wordt officieel door de lidstaten van de EU erkend. Het sluit een programma van twee jaar af en geeft leerlingen de mogelijkheid om door te stromen naar een hogeschool of universiteit. Omdat het een tweejarig programma betreft, kan een leerling niet tijdens het laatste schooljaar instappen, tenzij hij van een andere Europese School komt. Het slagingspercentage ligt tussen 95 en 100%. Als een leerling niet succesvol is, is het gebruikelijk dat ze het jaar mét succes overdoen.

Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de leerling, zijn er ouder-docenten gesprekken, via e-mail of in een digitale omgeving. Ouders kunnen via speciale systemen toezicht houden op huiswerk en aanwezigheid van hun kinderen op de middelbare school.

Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door AllesKits. Kinderen onder de 4 jaar kunnen ook worden ingeschreven in onze crèche.

De officiële schooldag is van 09: 00 tot 16: 30 van maandag tot vrijdag. De jongere leerlingen hebben op dinsdag, woensdag en vrijdag kortere dagen (tot 13:10), afhankelijk van de groep waar ze in zitten.

Veel klassen bedragen minder dan 20 kinderen, de maximale groepsgrootte is 30.

Er zijn plaatsen beschikbaar in alle secties en op alle niveaus op onze school in Nederland. We hebben een groot gebouw met vele faciliteiten. Er zijn geen wachtlijsten. Gunt u uw kind een internationale schoolopleiding? Meldt u dan aan.

Categorie I: Leerlingen die moeten worden toegelaten tot de Europese Scholen, omdat hun ouders werken voor een instelling van de Europese Unie. Deze leerlingen zijn vrijgesteld van het betalen van schoolgeld.

Categorie II: Leerlingen waarvoor individuele afspraken gelden, die specifieke rechten en plichten met zich meebrengen, met name wat betreft het schoolgeld.

Categorie III: Leerlingen die buiten de categorieën I en II vallen. Deze leerlingen worden toegelaten tot de Europese scholen indien er plek is. Het schoolgeld zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur, dient door deze leerlingen betaald te worden.

Op een internationale school is er een hoofdtaal, waarbij andere talen onderwezen worden als vreemde talen. Op een Europese school als die van ons, zijn de lessen in verschillende talen om tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen met verschillende achtergronden. ESB richt zich op echt internationaal onderwijs, door het aanbieden van een Europese beleving en meerdere talen.

Dat kan. We doen er alles aan om nieuwe leerlingen te laten integreren en omdat veel van onze gezinnen zeer mobiel zijn, kunnen we flexibel zijn op het gebied van start- en verlatingsdata.

Ongeveer 50% van onze leerlingen wonen in Bergen, Alkmaar en omstreken. Anderen wonen verder weg in dorpen en steden in de regio en ongeveer 20% reizen vanuit de regio Amsterdam. Veel van de lokale leerlingen komen op de fiets. Er zijn minibus- en taxidiensten voor leerlingen die verder weg wonen. De school is ook bereikbaar per openbaar vervoer.

De school staat open voor Nederlandse leerlingen. Echter een aanvraag voor toelating moet via de school bij het Ministerie voor Onderwijs ingediend worden. Ongeveer 30% van onze leerlingen heeft de Nederlandse nationaliteit. Deze kinderen zijn in het buitenland opgegroeid, ze hebben een Nederlandse ouder of ze wonen in buurt. Voor Nederlandse leerlingen heeft de school het VWO-niveau.

Leerlingen beginnen op de kleuterschool met 4 jaar, de basisschool vanaf 6 jaar en de middelbare school met 11 jaar. Het Baccalaureat examen wordt afgenomen op de leeftijd van 18-19 jaar. Jongere kinderen (2-4 jaar) gaan naar “Little Europe”, de crèche.

Onze leerlingen komen uit verschillende plaatsen in Nederland, waaronder Amsterdam. Er is georganiseerd vervoer. De school is ook te bereiken met het openbaar vervoer.

Veel klassen bedragen minder dan 20 kinderen, de maximale groepsgrootte is 30.

Er zijn plaatsen beschikbaar in alle secties en op alle niveaus op onze school in Nederland. We hebben een groot gebouw met vele faciliteiten. Er zijn geen wachtlijsten. Gunt u uw kind een internationale schoolopleiding? Meldt u dan aan.

Categorie I: Leerlingen die moeten worden toegelaten tot de Europese Scholen, omdat hun ouders werken voor een instelling van de Europese Unie. Deze leerlingen zijn vrijgesteld van het betalen van schoolgeld.

Categorie II: Leerlingen waarvoor individuele afspraken gelden, die specifieke rechten en plichten met zich meebrengen, met name wat betreft het schoolgeld.

Categorie III: Leerlingen die buiten de categorieën I en II vallen. Deze leerlingen worden toegelaten tot de Europese scholen indien er plek is. Het schoolgeld zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur, dient door deze leerlingen betaald te worden.

Wiskunde wordt onderwezen op een hoog niveau. Als gevolg van onze samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Petten, is onze focus op bètavakken sterk en zijn de wetenschappelijke vakken erg populair op de school. Voor het Baccalaureaat zijn de drie bètavakken zeer geliefde opties.

Ongeveer 50% van onze leerlingen wonen in Bergen, Alkmaar en omstreken. Anderen wonen verder weg in dorpen en steden in de regio en ongeveer 20% reizen vanuit de regio Amsterdam. Veel van de lokale leerlingen komen op de fiets. Er zijn minibus- en taxidiensten voor leerlingen die verder weg wonen. De school is ook bereikbaar per openbaar vervoer.

Er is een huiswerkbeleid voor de basis- en de middelbare school. Op de middelbare school neemt de hoeveelheid huiswerk geleidelijk toe met als doel het leren te ondersteunen.

Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door AllesKits. Kinderen onder de 4 jaar kunnen ook worden ingeschreven in onze crèche.

De officiële schooldag is van 09: 00 tot 16: 30 van maandag tot vrijdag. De jongere leerlingen hebben op dinsdag, woensdag en vrijdag kortere dagen (tot 13:10), afhankelijk van de groep waar ze in zitten.

Veel klassen bedragen minder dan 20 kinderen, de maximale groepsgrootte is 30.

Onze docenten komen uit alle delen van Europa – onze moedertaaldocenten zijn allemaal ‘native speakers’. Omdat we 17 moedertalen hebben op school, zorgt dit voor veel diversiteit.

De meest populaire Taal 2 is Engels op een zeer hoog niveau. Voor Frans en Duits hangt het soms af van de voorkennis van de leerlingen, maar ze zullen allemaal een hoog niveau moeten hebben tegen de tijd dat ze examen moeten doen. Verwacht wordt dat de leerlingen C1 en C2 niveaus halen tegen de tijd dat ze de school verlaten.

Op de basisschool komen leerlingen in aanraking met de Nederlandse taal door de Europese Uren en door de dagelijkse gang van zaken op school. In S1 kunnen ze Nederlands kiezen als L3 en in S4 wordt Nederlands aangeboden als L4. In de Baccalaureaat jaren, kunnen ze ook Nederlands als L2 nemen.

De talen die worden aangeboden als Taal 2 zijn de drie werktalen van de Europese Unie: Frans, Duits of Engels. Leerlingen moeten een tweede taal kiezen die verschilt van hun taal 1. Nederlands kan worden gekozen als Taal 2 in S6 en S7 als vak voor het Europese Baccalaureaat.

Als de leerlingen op school komen, worden ze ingeschreven in één van de taalsecties of “streams”. Wij hebben een Engelse, Nederlandse en Franse taalsectie. De leerling werkt voornamelijk in deze sectie. Voor de meeste leerlingen wordt de taal van de sectie hun taal 1 (L1), tenzij zij een L1 hebben die niet de taal van een sectie is (bijvoorbeeld een leerling die Pools als L1 heeft en L2 Engels, en in de Engelse sectie is).

Erg belangrijk. Vanaf het begin van de lagere school wordt de tweede taal (L2) geïntroduceerd. Later in het middelbaar onderwijs worden vakken als geschiedenis en aardrijkskunde onderwezen in de tweede taal. Dan beginnen leerlingen ook met een derde taal (L3). Later krijgen ze kans om een vierde taal (L4) en Latijn te kiezen, afhankelijk van aantallen en beschikbaarheid.

Dit beslist de directeur. In de praktijk kan er geswitcht worden, maar dan moet er wel een gegronde reden voor zijn. Hierbij laten we altijd het belang van de leerling het zwaarst tellen.

Wiskunde wordt onderwezen op een hoog niveau. Als gevolg van onze samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Petten, is onze focus op bètavakken sterk en zijn de wetenschappelijke vakken erg populair op de school. Voor het Baccalaureaat zijn de drie bètavakken zeer geliefde opties.

De talen die worden aangeboden als Taal 2 zijn de drie werktalen van de Europese Unie: Frans, Duits of Engels. Leerlingen moeten een tweede taal kiezen die verschilt van hun taal 1. Nederlands kan worden gekozen als Taal 2 in S6 en S7 als vak voor het Europese Baccalaureaat.

De meeste van onze leerlingen gaan naar het voortgezet onderwijs – veelal in het Verenigd Koninkrijk – waar het veel van hen lukt om aan topuniversiteiten te studeren. Een aantal gaan ook naar Nederlandse universiteiten. Sommigen gaan in hun eigen land verder studeren en anderen in de Verenigde Staten of andere landen.

Het EB en ons onderwijs worden in de hele Europese Unie gezien als gelijkwaardig aan het nationale systeem. Hierdoor kunnen leerlingen gemakkelijk tijdens elke fase van hun opleiding in- en uitstromen.

Het EB is uniek voor de Europese scholen en kan in verschillende talen worden afgenomen. Er zijn overeenkomsten met het IB, maar het IB richt zich veel meer op vakken in het Engels. Het IB biedt niet dezelfde diversiteit aan lessen in de moedertaal of ander Europese talen. Op de ESB bieden wij onderwijs in het Engels, Frans en Nederlands.

Het EB is het eindexamen diploma van de Europese scholen en wordt officieel door de lidstaten van de EU erkend. Het sluit een programma van twee jaar af en geeft leerlingen de mogelijkheid om door te stromen naar een hogeschool of universiteit. Omdat het een tweejarig programma betreft, kan een leerling niet tijdens het laatste schooljaar instappen, tenzij hij van een andere Europese School komt. Het slagingspercentage ligt tussen 95 en 100%. Als een leerling niet succesvol is, is het gebruikelijk dat ze het jaar mét succes overdoen.

Op een internationale school is er een hoofdtaal, waarbij andere talen onderwezen worden als vreemde talen. Op een Europese school als die van ons, zijn de lessen in verschillende talen om tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen met verschillende achtergronden. ESB richt zich op echt internationaal onderwijs, door het aanbieden van een Europese beleving en meerdere talen.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Question

close
You did not find your question in the list :

Quick search: