1. control-blue-1
Deze week bij ESB
  1. control-red
Populairste FAQs

De school staat open voor Nederlandse leerlingen. Echter een aanvraag voor toelating moet via de school bij het Ministerie voor Onderwijs ingediend worden. Ongeveer 30% van onze leerlingen heeft de Nederlandse nationaliteit. Deze kinderen zijn in het buitenland opgegroeid, ze hebben een Nederlandse ouder of ze wonen in buurt. Voor Nederlandse leerlingen heeft de school het VWO-niveau.

Het EB en ons onderwijs worden in de hele Europese Unie gezien als gelijkwaardig aan het nationale systeem. Hierdoor kunnen leerlingen gemakkelijk tijdens elke fase van hun opleiding in- en uitstromen.

Het EB is uniek voor de Europese scholen en kan in verschillende talen worden afgenomen. Er zijn overeenkomsten met het IB, maar het IB richt zich veel meer op vakken in het Engels. Het IB biedt niet dezelfde diversiteit aan lessen in de moedertaal of ander Europese talen. Op de ESB bieden wij onderwijs in het Engels, Frans en Nederlands.

Er zijn plaatsen beschikbaar in alle secties en op alle niveaus op onze school in Nederland. We hebben een groot gebouw met vele faciliteiten. Er zijn geen wachtlijsten. Gunt u uw kind een internationale schoolopleiding? Meldt u dan aan.

Categorie I: Leerlingen die moeten worden toegelaten tot de Europese Scholen, omdat hun ouders werken voor een instelling van de Europese Unie. Deze leerlingen zijn vrijgesteld van het betalen van schoolgeld.

Categorie II: Leerlingen waarvoor individuele afspraken gelden, die specifieke rechten en plichten met zich meebrengen, met name wat betreft het schoolgeld.

Categorie III: Leerlingen die buiten de categorieën I en II vallen. Deze leerlingen worden toegelaten tot de Europese scholen indien er plek is. Het schoolgeld zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur, dient door deze leerlingen betaald te worden.

Op een internationale school is er een hoofdtaal, waarbij andere talen onderwezen worden als vreemde talen. Op een Europese school als die van ons, zijn de lessen in verschillende talen om tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen met verschillende achtergronden. ESB richt zich op echt internationaal onderwijs, door het aanbieden van een Europese beleving en meerdere talen.