Public procurements


Openbare aanbesteding zakelijk internet Europese School Bergen – REF 2018/03

De Europese School wenst een contract af te sluiten voor een zakelijke internetverbinding 200Mbps symmetrische glasvezelverbinding met gebruiksovereenkomst en kosten van aanleg.

Belangstellende bedrijven met aantoonbare kennis en ervaring in de levering van zakelijke internetverbindingen (gelieve tenminste 3 referenties mee te zenden) dienen uiterlijk 19 december 2018 een verzoek tot deelname en de ingevulde verklaring van eer inzake de uitsluitingscriteria in te zenden aan de Europese School Bergen, e-mail: BER-info@eursc.eu .

Offertes dienen uiterlijk op 13 januari 2019 ingeleverd te zijn.

 

Bijlagen:

  1. Uitnodiging tot indiening verzoek tot deelname
  2. Bestek
  3. Model bestelbon
  4. Verklaring op eer uitsluitingscriteria
  5. General conditions